Behaal je diploma

Diploma's voor managers van de toekomst!

What's in it for you?! De Managementschool, onderdeel van Centrum voor Avondonderwijs VZW, beloont de inzet, het doorzettingsvermogen en de ambitie van haar studenten met een waardevol diploma. Het is geen toeval dat onze studenten snel een nieuwe toekomst vinden met een diploma aan onze school.Dat diploma is de beloning voor een geslaagd examen, het bewijs van jouw kennis en vaardigheden én het begin van een levenslang leertraject. Je gaat een fascinerende tijd tegemoet waarinvakkennis en passie vooropstaat.Kortom, je behaalt een diploma met een internationaal karakter waarmee jij jezelf als persoon kan onderscheiden.Het is het sluitstuk van jouw professionele en praktijkgerichte opleiding!"Een bewijs van jouw krachtige leerervaring waarin de beste managementpraktijken en organisatiestrategieën worden verkend."


Bewijs van jouw leiderschap

Leiderschap zit je in het bloed. Een geboren leider is communicatief en ondernemend en kan coördineren en delegeren als de beste. Je diploma staat symbool voor de start van je nieuwe professionele carrière, je inzichtenen managementskills.Beloning voor een geslaagd examen

Op het einde van je opleiding maak je als student een examen of een praktische eindopdracht. Scoor je meer dan 60%? Proficiat, jij ontvangt een diploma! Is er geen examen op het einde van je opleiding? Dan ontvang je in de plaats een officieel certificaat, getuigschrift of deelnameattest.

De opstap naar succes

Het bedrijfsleven waardeert de diploma’s ten zeerste. Met een diploma heb je alle troeven in handen om je doelen te bereiken. Het iseen bewijs van jouw kennis en managementskills.

Jouw business naar een hoger niveau

Heb je een diploma? Dan kan je jezelf meteen inschrijven voor vervolgopleidingen of specialisatiecursussen, ook bij onze opleidingspartners in binnen- en buitenland om levenslang te blijven leren. Zo krijgt je carrière in management ook wat een internationaal karakter!


Raadpleeg handig je diploma's met de online diplomachecker!

Waar ga ik met mijn diploma aan de slag?

Waar ga ik met mijn diploma aan de slag

Voor iedereen die in Europa professioneel aan de slag wil, hebben we de gepaste opleiding. Onze onderwijsinstelling organiseert opleidingen voor vrije markt gereguleerde beroepen en voor gereglementeerde beroepen. Onze onderwijsinstelling organiseert ook voorbereidende cursussen op de examens van de examencommissie van de Vlaamse overheid. Daar behaal je een diploma secundair onderwijs.

1. Vrije markt gereguleerde beroepen

Een vrije markt gereguleerd beroep is een beroepsactiviteit waarvoor geen regels worden opgelegd door de bevoegde overheid. Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma. We denken hierbij aan bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, een masseur, een personal coach, een voedingsdeskundige, een gezondheidstherapeut, een visagist, een fotograaf, een tandartsassistent, een medisch secretaresse,... Je kan je beroepskennis bewijzen aan de hand van getuigschriften, certificaten, diploma's of praktijkervaring

Kies je voor een opleiding voor een vrije markt gereguleerd beroep? Dan leg je altijd een examen af op onze school. Wanneer je slaagt, behaal je een professioneel diploma dat te zeerste wordt gewaardeerd door het bedrijfsleven. Je toont hiermee je beroepskennis aan bij sollicitaties. Het is de werkgever die vrij beslist wie hij of zij aanneemt.

Wil je een diploma behalen dat wordt uitgereikt door onze onderwijsinstelling? Dan leg je de laatste les het examen af of op een later tijdstip via de eCampus-app.

2. Beschermde beroepen

Volg je een opleiding die leidt tot een beroep dat in jouw land door de overheid gereglementeerd (of "beschermd") is? Dan leg je, om je beroepsbekwaamheid aan te tonen, na het examen op onze school ook examen af bij de Centrale Examencommissie van de bevoegde overheid. Onze opleidingen bereiden jou perfect voor op erkende examens van verschillende overheden in Europa, zodat je de hoogste slaagkansen hebt. Bestudeer dus altijd goed de regelgeving van het land waar je aan de slag wil. Wij zorgen voor de gepaste oplossing om snel aan de slag te kunnen!

Sinds 1 januari 2019 zijn er in België bijna geen beschermde beroepen meer binnen de meeste sectoren (enkel nog in de bouwsector). In Nederland was dit gelukkig al langer zo. Vanaf 1 september 2018 heb je zelfs het attest bedrijfsbeheer niet meer nodig en kan iedereen zonder het officiële attest een eigen zaak starten.

Uiteraard blijft het aantonen van je beroepskennis belangrijk. Het diploma van onze onderwijsinstelling wordt ten zeerste gewaardeerd door het bedrijfsleven. Afgestudeerde studenten aan onze school gaan onmiddellijk aan de slag als werknemer. Bovendien is het voor je eigen klanten belangrijk dat je je professionele vaardigheden aantoont.

3. Wettelijk erkende beroepen

In sommige Europese landen zijn enkele beroepen door een wet gereguleerd. We denken dan in eerste instantie aan de ''vrije beroepen". Hieronder vallen onder meer een aantal juridische beroepen (bijvoorbeeld advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), medische beroepen (bijvoorbeeld arts, apotheker), financiële beroepen (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor) en bouwkundige beroepen (bijvoorbeeld architect, landmeter). Verder zijn een aantal beroepsactiviteiten streng gereglementeerd door een wet waaronder je deze activiteiten niet zomaar mag uitoefenen als werknemer of zelfstandige. We denken dan aan vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, veiligheidsagent, vroedvrouw, verpleegkundige,... Tot slot zijn er nog enkele beroepen zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster waarvoor je een specifiek pedagogisch diploma nodig hebt om te mogen lesgeven in het gesubsidieerd onderwijs.

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of masterdiploma's uit. Voor alle bovenstaande beroepen verwijzen we je graag door naar meerjarige opleidingen aan een erkende hogeschool of universiteit.

4. Diploma Secundair onderwijs

Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan dit rechtstreeks via het gesubsidieerde onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is echter een langdurig proces van meerdere jaren en zeker geen evidente keuze. Heb je het daar al geprobeerd of heb je geen tijd meer om nog jarenlang op de schoolbanken te zitten. Dan kan je via de centrale examencommissie alsnog je diploma behalen. Onze onderwijsinstelling helpt je dan graag met de voorbereiding op deze extern georganiseerde examens! Voor elk vak hebben we de geschikte docent ter beschikking die je persoonlijk zal begeleiden tot je slaagt! En wanneer je slaagt voor dit externe examen verkrijg je een door de Vlaamse Overheid uitgereikt diploma dat je toegang geeft tot hogescholen of universiteiten! Het hele proces kan je al afronden in enkele maanden!

5. Paramedische beroepen

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn door de bevoegde overheid voor zijn beroep om die taken te mogen uitvoeren. We denken hierbij aan audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, orthoptisten, podologen, technologen medische beeldvorming... Onze onderwijsinstelling organiseert geen opleidingen die toegang geven tot de paramedische beroepen en reikt geen diploma's uit voor deze beroepen. Je kan hiervoor terecht bij bijvoorbeeld hogescholen of universiteiten.

6. Gezondheidsberoepen in de wellness-sector

Mensen die actief zijn als wellnesswerker vallen niet onder het toepassingsgebied van het Ministerie van Volksgezondheid maar onder het Ministerie van Economie. Deze sector is vrij-markt gereguleerd en iedereen kan deze beroepsactiviteiten uitoefenen in dienstverband of op zelfstandige basis (liefst) met kennis van bedrijfsbeheer. We denken hierbij aan gezondheidsconsulenten, wellnesscoaches, voetverzorgers, lifecoaches,... De werkzaamheden situeren zich meestal in de wellnessindustrie of in de complementaire gezondheidszorg. Het gaat meestal om behandelingen die niet worden erkend en terugbetaald door de sociale zekerheid. Sommige van de wellnesswerkers oefenen behandelingen uit waarvan de effectiviteit (nog) niet wetenschappelijk is bewezen. Belangrijk is dat de beoefenaars van deze activiteiten geen diagnoses stellen en steeds doorverwijzen naar bevoegde en gespecialiseerde hulp indien nodig.

Wil jij jouw kennis aantonen? Behaal dan het waardevolle diploma van onze onderwijsinstelling!

​​​​​​​


Scoor je diploma voor een job aan de top!


​​​​​​​"Met mijn diploma in eventmanagement kreeg ik de kans om geweldige congressen en beurzen van ons bedrijf te organiseren. Mijn diploma gaf me werkelijk kansen om door te groeien!"

- Naomi, oud-studente EventmanagementinterestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-